Styret

 

Generalforsamling
Romerike symfoniorkester har generalforsamling som øverste myndighet. Generalforsamling holdes som regel i slutten av januar. Styret og evt. andre utvalg og komiteer velges på generalforsamlingen. 


Vi takker vår gode støttespiller: Banken der du treffer mennesker!

Webmaster | ©2008 KBA | Siden er sist oppdatert 23.05.2008